Day: June 29, 2022

ปั้มลมอุตสาหกรรม

ประเภทของปั้มลมอุตสาหกรรมที่ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องประเภทของปั้มลมอุตสาหกรรมที่ควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง

                ปั้มลมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกอันหนึ่ง เพราะเครื่องมือหรือเครื่องจักรภายในโรงงานนั้นจำเป็นจะต้องใช้ลมอัดเข้าไปเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปั๊มลมนั้นมีหลากหลายชนิด มีทั้งรูปร่างขนาดและประเภทแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานในแต่ละพื้นที่ หากเลือกใช้ผิดประเภทก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้ ดังนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักประเภทของปั๊มลมเพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง รู้จักประเภทของปั้มลมอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง                 ปั๊มลมแต่ละชนิดมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็จะแล้วแต่ลักษณะของงาน ว่าต้องการกำลังลมมากน้อยแค่ไหนและลักษณะของพื้นที่ที่ใช้ว่าต้องการความเงียบหรือจำเป็นต้องใช้เครื่องปั๊มลมที่ใช้เสียงเบาเท่าใด โดยเราสามารถแยกประเภทได้ 6 ประเภทดังนี้ ปั๊มลมแบบใบพัดหมุน หรือเครื่องอัดอากาศ (Roots Air Compressor) เป็นปั๊มลมที่มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นใบพัดหมุนสองตัว ไม่มีลิ้น อากาศจะได้มาจากการหมุนของโรเตอร์สองตัวโดยดูดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งในปริมาตรที่คงเดิม โดยโรเตอร์จะหมุนไปในทิศทางที่ตรงข้ามกันทำให้อากาศไม่ถูกบีบรัดตัว อากาศจะถูกอัดตัวหลังจากถูกส่งไปที่ถังเก็บลม ปั๊มลมแบบไดอะแฟรม หรือเครื่องอัดลม (Diaphragm Air Compressor)