Tag: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

เรื่องราวกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงข้อดีข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องราวกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงข้อดีข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่เจาะกลุ่มเป้าหมายนักสูบได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะนักสูบหน้าใหม่หรือนักสูบหน้าเก่าบุหรี่ไฟฟ้าก็เอาอยู่หมด ซึ่งแน่นอนว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นต้องมีกฎหมายมาควบคุมไม่ต่างกับสินค้าอื่นๆ ทั่วไป โดยกฎหมายควบคุมของบุหรี่ไฟฟ้า คือ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าสู่ราชอาณาจักร กล่าวคือ ห้ามนำเข้า ห้ามขาย ห้ามให้บริการ แต่ไม่มีกฎหมายห้ามครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า แต่แต่ถึงกระนั้นผู้ที่มีไว้ครอบครองก็ผิดอยู่ดี เพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าไม่เสียภาษี ฉะนั้น การครอบครองสินค้าที่ไม่เสียภาษี มีความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 นั่นเอง หากฝ่าฝืนต้องจำคุก คุก 5 ปี บวกกับเสียเงินค่าปรับอีกต่างหาก (ข้อมูลนี้อ้างอิงจริงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469