Tag: เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น คืออะไร สำคัญอย่างไรเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น คืออะไร สำคัญอย่างไร

ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือห้างสรรพสินค้า อาคารใหญ่ๆ ที่ต้องการรู้ผลว่าความชื้นเป็นอย่างไร สภาพอากาศเป็นอย่างไร สิ่งที่จะทำให้รู้ได้ก็คือการติดตั้ง เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เข้าไป จะทำให้เราทราบรายละเอียดได้ทั้งหมด แลละสามารถทำการควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปอย่างที่ต้องการ และมีความแม่นยำ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอย่างเช่นการทำอาหารและยา เรื่องของอุณหภูมิและความชื้น มีความจำเป็นมากที่สุดทีเดียว ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้มากขั้น เผื่อท่านใดที่สนใจอยากจะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมของตัวเองบ้าง แม้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็ตาม ประเภทของลักษณะการควบคุมการทำงาน ในกระบวนการควบคุมการทำงานของระบบนั้น มีด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันจะมีอยู่ 3 แบบดังนี้คือ 1. แบบ On/Off เป็นการกำหนดค่าคงที่เอาไว้ แล้วให้ระบบทำงานตามนั้น หากการทำงานของระบบมาอยู่ตรงกับค่าที่กำหนด ก็จะทำให้ระบบเปิดหรือปิดทันที