Tag: แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์โรงงาน ดีอย่างไร มาตรฐานการติดตั้งที่ดีเป็นแบบไหนโซล่าเซลล์โรงงาน ดีอย่างไร มาตรฐานการติดตั้งที่ดีเป็นแบบไหน

การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน มีข้อดีหลายอย่าง โซล่าเซลล์โรงงาน (Solar PV Rooftop) คือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่งสามารถติดตั้งได้ทั้งในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน หลังคาโรงจอดรถ ฯลฯ ระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ประโยชน์หลักๆ ก็เพื่อลดค่าไฟรายเดือน พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์ คือ ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้ด้วยอินเวอร์เตอร์ แล้วจึงนำไปเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าฯ นอกจากประหยัดค่าไฟได้แล้วยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย สำหรับอุปกรณ์ในการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานที่สำคัญ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ ตู้ไฟฟ้า DC, AC BOX โครงรองรับแผง อินเวอร์เตอร์