Tag: Personal Protective Equipment

ร้านขายอุปกรณ์เซฟตี้

มาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์เซฟตี้ และ PPE เรื่องสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์เซฟตี้ และ PPE เรื่องสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปอย่างอุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสสัมผัสกับปัจจัยที่อาจจะส่งเสียต่อสุขภาพร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ ทุกรูปแบบ โดยปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีร้านขายอุปกรณ์เซฟตี้ให้เลือกซื้อเลือกหาอุปกรณ์เซฟตี้ต่าง ๆ กันอย่างทั่วถึง ทั้งแบบที่มีหน้าร้าน หรือสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ นอกจากความสะดวกแล้วสิ่งสำคัญคือต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อมูลที่เราได้นำมาให้ทราบกันต่อด้านล่างนี้ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์เซฟตี้ ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยของเรามีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานฉบับล่าสุด ที่ชื่อว่า “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ.2554” โดยหนึ่งในข้อกำหนดตามมาตรากฎหมายของพระราชบัญญัตินี้ระบุไว้ว่า “นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด” ซึ่งต่อมาในปีนั้นก็มีการประกาศกำหนด “มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” ตามออกมา โดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานทั้งจากของไทยและมาตรฐานที่อ้างอิงมาจากต่างประเทศ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด